Projekt

Pågående projekt

ABT:
ABT- Enköping, Mottagning med D6R LGP på tipp.
Frijo- Gjorthagen, EC250EL Div schaktning för grunder för husbyggnation mm.

Bellmans:
Ncc- Kungenskurva, EC250DL Omläggning vattenledning, förberedande arbete för förbifarten.

TWE:
Hummeltorps Torvindustri- Hummeltorp Mottagning och modelering av tippen med Cat D6H XL.

Avslutade Projekt

Bellmans:
NCC - Västerhaninge, nedersta gärde, NCC bygger 350 villor där vi gör vägar, GC-Banor samt VA jobb m.m.
NCC - Tyresö, Finplaning av grönytor vid badhuset.

ABT:
ABT – Rosersberg, Vallstanäs gård. Höjning och förbättring av åkermark.
NCC – Rosersberg, div. terrassering av industritomt mm.
ABT – Rosersberg, Vallstanäs gård. Planering och schaktning hästfälttävlings bana.

DKLBC:
NCC – Arninge, Snötipp.

Bellmans:
NCC – Nynäshamn, Sanering och deponi byggnation på Nynas refining AB.
NCC – Västerhanninge, Ncc Dubbelspår VH till Nynäshamn. Utfört underballast terrassering och utläggning av makadam.

SÅCAB:
Skanska – Solna, terrassering av väg. Plats (Ingeting)
JM – Nynäshamn, terrassering av berg, inför bygge av ny NFS-gas anläggning. Inne på Nynas refining AB.
SKANSKA – Skogås, snötipp.

ABT:
Veidekke – Rosersberg, Terrassering av Burger King tomt.
NCC – Kungsängen, Div. Planering av tippar samt terrassering industritomt.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå